วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

๏ ๏ ตุ๊ดตู่ในรูกระบอก ๏ ๏

๏ ๏ ตุ๊ดตู่ในรูกระบอก ๏ ๏
(ร้องลำวิลันดาโอด)
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ- ทรงนิพนธ์


ตุ๊ดเอ๋ย ตุ๊ดตู่
ในเรี่ยว ในรู ช่างอยู่ได้
ขี้เกียจ นักหนา ระอาใจ
มาเรียกให้ กินหมาก ไม่อยากคบ
ชาติขี้เกียจ เบียดเบียน แต่เพื่อนบ้าน
การงาน สักนิด ก็คิดหลบ
ตื่นเช้า เราจักหมั่น ประชันพลบ
ไม่ขอพบ ขี้เกียจ เกลียดนักเอย....
บทอาขยาน ชั้นประถมปีที่ ๒ สมัยเราเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น