วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ชีวิตไม่คิดมาก


บางอย่างอยากทำไม่ได้ทำ ไม่ต้องคิดมาก
บางอย่างไม่อยากทำแต่ต้องทำ ไม่ต้องคิดมาก
แค่ทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องคิดมาก
ความคิดบางครั้งกระตุ้นให้ทำบางครั้งห้ามไม่ให้ทำ ไม่ต้องคิดมาก
ทำอะไรด้วยความรู้สึก ไม่ต้องคิดมาก
บางครั้งคิดว่ารู้สึกแล้วทำ ไม่ต้องคิดมาก
มนุษย์ที่ไม่คิดไม่ใช่มนุษย์ ไม่ต้องคิดมาก
มนุษย์ที่คิดตลอดไม่ใช่มนุษย์ ไม่ต้องคิดมาก
มนุษย์ก็คือมนุษย์ ไม่ต้องคิดมาก
คิดหรือไม่คิด มนุษย์หรือไม่มนุษย์ ไม่ต้องคิดมาก

หายใจเข้ายาว หายใจออกยาว
หายใจเข้าสั้น หายใจออกสั้น
หายใจเข้ายาว หายใจออกสั้น
หายใจเข้าสั้น หายใจออกยาว

แค่หายใจ ไม่ต้องคิดมาก

ไร้คิด ไร้ทุกข์ ไร้สุข  ไม่ต้องคิดมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น