วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

ความรักและเกื้อกูลด้วยหัวใจ

คำถาม
อาจารย์คะ สวัสดีค่ะ ขอรบกวนคุยด้วยนะคะ จะจัดงานวันคุณภาพ วันที่ 16-17 กันยายน ซึ่งรวม kmและqc แต่พี่แกบอกว่า งานคุณภาพหมายถึง qc อย่างเดียว km ไม่เกี่ยว และพี่แกเป็นวิทยากร qc พี่แกไม่ขอรับผิดชอบงาน km แกจะบอกใครๆว่า งานคุณภาพมีวันเดียว รบกวนขอความเห็นอาจารย์ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ  
ขอบคุณที่คิดถึง ความเห็นของผมในฐานะคนที่เคยทำงานทั้งด้านการจัดการความรู้และการพัฒนาคุณภาพงาน ผมเห็นว่างานทั้งสองอย่างเป็นงานที่ทำให้คนในองค์กรมีความสุข สุขจากการได้ใช้ศักยภาพของตนและกลุ่ม ให้เกิดผลเป็นการเจริญขึ้น (พัฒนา=ทําให้เจริญ) เจริญขึ้นทั้งตนเอง องค์กร(Personal Mastery & Mental Model) ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือการได้แลกเปลี่ยน แพร่ขยายกระจายความเจริญนั้นไปในองค์กร(Team Learning) คุณทั้งสองมีจุดหมายที่เหมือนกันคือทำเพื่อให้คนมีความสุขและองค์กรเจริญขึ้น การประสานกันเพื่อให้สำเร็จประโยชน์นั้นคงต้องเริ่มจากการที่ผู้ขับเคลื่อนทั้งสองด้านสามารถเข้ากันได้ สิ่งนี้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้เรียกชื่อให้ยากว่า Shared Vision มันคือการประสานถักทอโยงใยเข้าด้วยกัน การถักทอโยงใยนี้จะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดได้ด้วยการเห็นภาพรวมของทั้งหมด คน ระบบ วัฒนธรรม และอื่นๆ อีก (Systems Thinking) ทั้งนี้ต้องอาศัยรูปแบบความคิดที่เกื้อกูลกันและกัน (Mental Model) นี้คือความเห็นที่เป็นหลักในการให้ความเห็นต่อไป
เมื่อตั้งชื่องานว่าวันคุณภาพ จึงทำให้พี่แกตีความว่าเป็นเรื่องของ QC เพียงอย่างเดียว ซึ่งก็สามารถตีความเช่นนั้นได้ และในการที่พี่แกจะรับผิดชอบและบอกใครๆ ว่างานคุณภาพ QC มีเพียงวันเดียวก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพราะเป็นผลจากการตีความดังกล่าวมาแล้ว
ทั้งหมดนี้เป็นความเห็นที่เป็นไปตามคำถาม
ความเห็นในสิ่งที่ไม่ได้ถาม
ชื่อนั้นสำคัญไฉน : ถ้าตั้งชื่องานว่า วันแห่งความสุขจากคุณภาพและการจัดการความรู้ หรือชื่ออื่นที่ให้ครอบคลุม ก็จะเป็นเรื่องที่บ่งบอกว่า งานนี้มีสองวัน และเป็นเรื่องการจัดการความรู้ 1 วัน คุณภาพงาน 1 วัน เราแบ่งแยกเพื่อจัดการให้เกิดระเบียบเพื่อความสุขของคนทำงาน
คนนั้นสำคัญกว่า : คนและกลุ่มคือคุณภาพและการจัดการ คนแต่ละคนมีจุดมุ่งหมาย ในจุดมุ่งหมายย่อยมีจุดมุ่งหมายใหญ่ มีจุดเชื่อมเรียงร้อยที่จะถักทอเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ต้องอาศัยความเชื่อมั่น(ศรัทธา) ความรัก(จาคะ) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามความเป็นจริง(ศีล) และปัญญา ที่มาจากใจที่ละเอียดเพื่อความสุขจะเกิดขึ้นได้ อาศัยเพียงแค่สี่สิ่งนี้โลกนี้ก็งดงาม และก้าวไปด้วยกันอย่างรักใคร่เกื้อกูล คนและกลุ่มจะยังความเจริญให้องค์กรได้
ความสัมพันธ์ : การจัดการความรู้ที่เราพยายามเน้นเรื่องการจัดการความสัมพันธ์นั้นเพราะความสัมพันธ์ที่ดีนำมาซึ่งการแพร่กระจาย การใช้ และการสร้างความรู้ 
ทางสายกลาง :  ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ ความเห็นว่าสองด้านเป็นปัจจัยแห่งกันและกัน เห็นความเชื่อมโยงที่ทำให้ทั้งสองด้านดำรงอยู่ เกิดขึ้นจากกันและกัน ดับไปด้วยกันและกันตรงกลางนั้นมีความเชื่อมโยงอยู่ นั่นแหละคือเห็นทางสายกลางที่จะเกือกูล สร้างสรรค์

หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างนะครับ
ด้วยจิตนอบน้อม
ตุ๊ดตู่ ร่าเริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น