วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หลักสูตรที่ 2 ของปี

การบันทึกความรู้โดย Note Taker

 เราเริ่มต้นด้วยการ Check in ด้วยหัวใจสีชมพู ซึ่งเป็นของกำนัลจากน้องอ้วนที่ทำให้ก่อนไป เที่ยวญี่ปุ่น
โดย กระบวนกรหญิง รุ้ง เรนโบว์ 

แล้วตามด้วยการนำภาพรวมทั้งหมดของการอยู่ร่วมกันสี่วันสามคืนมาทำให้เห็นภาพเพื่อบริหารความคาดหวังของผู้เข้าร่วมการสร้างความรู้
ตามด้วยการสร้างบรรยาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้น เรียบง่ายและผ่อนคลาย

 กิจกรรมสัมพันธ์ที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียว
 แล้วมาแนะนำตัวด้วยการหันหลังเข้าหากัน
 หันหลังให้กันเพื่อให้เรียนรู้การหันหน้าเข้าหากัน
และชวนทุกคนกลับไปในวัยเยาว์ด้วยการเดินอย่างไม่มีทิศทาง ย้อนกลับไปจากวันนี้สู่วันที่วัยยังเยาว์
 แล้วจึงเริ่มสนทนากัน แต่ก่อนที่จะสนทนากันเราต้องหยุดตัวเองก่อน หยุดเพื่อระลึกให้ดีก่อนกระโจนเข้าสู่การสนทนา เราหยุดเพื่อจะเริ่มได้เร็วและมีพลัง หยุดอยู่กับตัวเอง 
จากนั้นเราจึงเริ่มบันทึกการสนทนา โดยการสนทนา สามคน หนึ่งคนพูด สองคนบันทึก
เมื่อได้ประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วว่า สองคนบันทึกได้ไม่เหมือนกัน เราจึงเรียนรู้ความแตกต่างของคน โดยมุมมองแบบผู้นำสี่ทิศ
อินทรีย์ หมี หนูและกระทิงจึงแยกกันสนทนา ผู้ร่วมมีหนูมากสุด และหมีน้อยสุด กระทิงกับอินทรีย์พอกัน
เราสนทนากันในผู้เหมือนกันเพื่อหาทางปะทะสังสันทน์กับผู้แตกต่างจากเรา โดยสนทนากันด้วยประสบการณ์ จบวันอย่างรื่นรมย์

เริ่มวันใหม่ด้วยกิจกรรมเพื่อการกระชับสัมพันธ์
ตามด้วยการสนทนาเพื่อเข้าใจความแตกต่างในการคิดด้วยรูปแบบหมวกหกใบ คนต่างกัน ความคิดต่างกัน วิธีการนำเสนอย่อมต่างกัน เมื่อเข้าใจจึงจับความรู้แฝงฝังได้

หลังจากนั้นเราทดลองสะกัดความรู้แฝงฝังจากความรู้ของผู้อื่น การทำแกงฮังเล
จบวันด้วยแกงฮังเล

เราเริ่มวันใหม่ด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์เหมือนเดิมหลังจากนั้นเราฝึกฟังในสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความคิดเรา เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสนา เราฟังในความมืดไม่จด ฟังเพื่อจับประเด็นที่มี และจะจดเมื่อเข้าใจ
ฟังเสร็จ ทุกคนจะจดประเด็นของตนไว้ แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกัน ดูความเหมือนและความต่างเพื่อให้เห็นจุดสนใจของแต่ละคน แล้วสังเกตว่าเป็นเพราะอะไร ทุกคนจึงเรียนรู้ร่วมกัน
แล้วต่อด้วยทำความรู้จักกับความรู้และเครื่องมือจัดการความรู้ในแบบของ กฟผ.

ดูรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ SSS BAR AAR เราดูประเด็นการจัดเก็บและและเปลี่ยนกันในรายละเอียดของการจัดเก็บ
ต่อจากนั้นเราสนทนากันเพื่อสะกัดความรู้แฝงเร้นจากตัวเรา ความรู้ที่จะไปสะกัดความรู้ ความรู้ที่จะบันทึกความรู้เราเรียนรู้จากกันและกัน
เพื่อที่จะนำการบันทึกนั้นมาเขียนให้ผู้อื่นได้นำไปใช้ได้ เรามีความรู้ในการบันทึกเป็นของเราเอง
เราจบวันด้วยการมีสิ่งที่เราบันทึกไว้เพื่อนำไปเข้าระบบในวันต่อไป

เริ่มวันใหม่ด้วยการใช้เครื่องขยายอินทรีย์ ขยายศักยภาพ ด้วย Information Technology
จัดทำ และนำขึ้น นำเข้าระบบ

ตัวอย่างผลจากการอบรม
เป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์มากครับ

จาก Soft File หรือ Hard Copy นำขึ้นระบบได้ทั้งนั้น
 หลังจากเรานำความรู้เข้าระบบแล้ว
เราจบและจากกันด้วยการ Check out แบบกลับใจ
เชิญชวนทุกคนนำหัวใจที่ Check in กลับมาบันทึกถ้อยคำสั้นๆ และให้ทุกคนได้สะท้อนสี่วันที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
แล้วเราจากกันด้วยระลึกถึงกัน
เบื้องหลังการจัดทำนี้ ต้องขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์บรรยากาศ และความมั่นใจ
อาจารย์อิ่ง สายสาม และอาุจารย์รุ้ง เรนโบว์
และผู้สร้างสรรค์ทั้งหลายที่ไม่เอ่ยนามแต่ให้รูปภาพเป็นผู้บอก

ทั้งนี้ต้องขอบคุณผู้เข้าเรียนรู้ร่วมกันที่ทำให้ความรู้ได้ปรากฎไว้ในโลกหล้าต่อไป
ด้วยจิตนอบน้อม ตุ๊ดตู่ ร่าเริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น