วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ระลึกความหลัง ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗

๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗
วันที่ไปเข้ากรมกอง เป็นทหารเกณฑ์ ทหารอากาศผลัด ๑ ร้อยพลพยาบาล อยู่ที่กองทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ชีวิตทหารเกณฑ์ไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นเบี้ยเลี้ยงวันละ ๑๒ บาท ออกจากงานที่บริษัทกรุงเทพเอ็นจิเนียริ่งจำกัดแล้วไปประจำการฝึกทหารร้อยพลพยาบาล เป์นที่ต้องการของหลายคนเพราะฝึกเสร็จก็เข้าเวรอย่างเดียว ในขณะที่ทหารราบอากาศโยธินฝึกหนัก ฝึกอาวุธที่ทันสมัย(ในขณะนั้น)หลายชนิด แต่ร้อยพลพยาบาลฝึกปึน ปลยบ. ๘๘ ดิดดาบปลายปืนแล้วหนัก ๕ กิโลกรัมกว่า แบกปืนวิ่งทุกเช้า ร้องเพลง พอ ออ เอย พอ ออ เอ๊ย ... ทุกเช้า ฝึกสามเดือนแล้วไปฝึกภาคสนามที่ฐานทัพเรือสัตหีบที่แสมสาร กลับมาเข้าเวรที่โรงพยาบาลภูมิพล เดินข้ามถนนจากกองร้อยไปก็ถึงแล้ว
ตอนเข้าเวรมีเรื่องมอร์ฟีนของโรงพยาบาลหาย พวกทหารที่เข้าเวรถูกจับแก้ผ้าแล้วให้พยาบาลตรวจหารอยเข็มว่าใครเป็นผู้โขมยไป แต่ก็ไม่พบร่องรอยใดจากพวกพลทหารที่เข้าเวรเลย
ช่วงปลายๆ ของการเป็นทหารได้จ้างเพื่อนเข้าเวรแทน เพื่อไปหางานทำก่อนปลดทหารแต่ก็หาไม่ได้
เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ๖ เดือนก็ปลดประจำการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น